Välkommen

Senaste nytt: Under läsåret är Bo inbjuden till såväl Lithuanian Music and Theatre Academy i Vilnius (oktober) som Latvian Academy of Music i Riga (april) för att ge masterclasses med respektive skolors operastudenter.

Bo är basbaryton och verksam som sångpedagog och sångare. På Göteborgs Universitet vid Konstnärliga fakultetetenHSM (Högskolan för scen och musik) är han universitetslektor i musikdramatisk gestaltning med inriktning musikdramatisk sång och undervisar blivande opera- och musikalartister. På Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) är han lektor i sång och sångmetodik. På Kungl. Musikhögskolan (KMH) är han adjunkt i sångmetodik och sång. I sin studio i centrala Stockholm erbjuder han privat sångundervisning..

... a baritone of enormous versatility and a comic talent in Bo Rosenkull OPERA NOW